Se videoer

Du er næsten klar til at se videoer, men …

 

Vi er meget nysgerrige på, hvem der gennemgår undervisningsforløbet Aloria, hvem der spiller spillet Jagten på glaskuglerne samt hvor ofte. Derfor beder vi dig om at udfylde nedenstående tre felter.

For at eleverne kan spille spillet skal de have styr på disse ekspertord.

Det står dig frit for, hvordan eleverne lærer og forstår ekspertordene. Vi har gjort undervisningsforløbet Aloria klar, så det er så nemt som muligt for dig. Undervejs i Aloria-forløbet lærer eleverne ekspertordene at kende, så de forstår, hvad de betyder og går ud på.

Se liste med ekspertord

Emballage

Det beskyttende materiale omkring ting, som f.eks. plastik om legetøj.

Affaldshierarkiet

Det handler om at bruge mindre, genbruge, og genanvende ting før vi smider dem væk.

Affaldsforebyggelse

At undgå at lave for meget affald ved at bruge færre ting eller bruge dem længere.

Reparation

At fixe noget, der er gået i stykker, så det kan bruges igen i stedet for at købe nyt.

Genanvendelse

At lave noget nyt af gamle ting, f.eks. papir kan blive til nyt papir.

Recycle

At lave nyt af genbrugt materiale, f.eks. smelte plastikflasker og lave dem om til nye flasker.

Upcycle

At lave noget nyt og anderledes ud af gammelt affald, f.eks. lave en vase af en gammel flaske.

Downcycle

At lave noget af lavere kvalitet ud af genbrugsmateriale, f.eks. lave papirbakker af gammelt papir.

Madspild

At smide mad ud, som man kunne have spist, f.eks. rester der bliver dårlige.

Sortere

At dele affaldet op i forskellige typer, som f.eks. papir, plastik og glas, så det kan genbruges eller genanvendes.

Deponi

Et sted hvor affald bliver gravet ned i jorden og ikke bliver genbrugt eller brugt til noget andet.

Energiudnyttelse

At bruge affald til at lave energi, f.eks. brænde affaldet og lave strøm eller varme.

Genbrug

At bruge ting igen og igen, f.eks. tage en pose med i supermarkedet i stedet for at købe en ny hver gang.

Ressourcer

Det er de råstoffer i naturen, vi bruger til at lave ting, som f.eks. træ, vand og olie.

De ti affaldstyper

Det er de forskellige slags affald, du sorterer derhjemme. Dem kalder man også for fraktioner.

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Metal
  • Glas
  • Plastik
  • Papir
  • Pap
  • Mad- og drikkekartoner
  • Tekstilaffald
  • Farligt affald

Piktogram

Det er et billede, der viser en bestemt type affald f.eks. glas eller metal.

Piktogrammet sidder på den skraldespand, hvor du skal aflevere dit affald.

Nedbrydningstid

Det er den tid, det tager for noget at blive opløst eller nedbrudt i naturen, f.eks. hvor længe det tager for en plastikpose at forsvinde.

Indtast dine oplysninger og kom i gang