Forberedelse

Materiale-
lære

Hvad er materialerne lavet af?

  Eleverne skal lære, hvad de forskellige materialer er lavet af, og hvor ressourcerne kommer fra.

   

  • Plastik bliver lavet af olie
  • Pap og papir bliver lavet af træ
  • Metal bliver lavet af stenmalm
  • Glas bliver lavet af sand

  Trin 1

  Eleverne ser filmen om, hvordan papir, glas, plastik og metal bliver udvundet og skabt.

  Trin 2

  Praktisk øvelse med eleverne

  Lav stamtræer i farvet pap med eleverne, så de får aktiveret deres viden fra videoen.

  Lad ressourcen være stamme, og lav produktet som trækrone.

  Mulighed, hvis I har god tid

  Lav træerne i de ressourcer og materialer, I taler om.

  Fx

  • Brug et (stykke) glas som trækrone over ordet ”sand” (eller sand der er klistret på stammen).
  • Lad en gren være stamme, og skab en trækrone af parpirkugler.

  Hæng dem ned fra loftet som pynt – og en reminder på, hvad I har arbejdet med.

  Til dem med fordybelsestid

  Lad eleverne lave piktogrammer til skolens affaldssortering.

  Derefter kan de parvis, eller tre sammen, lave en kort beskrivelse af, hvorfor det er vigtigt at sortere de forskellige typer affald.
  Saml det til en brochure til forældrene.

  Eller lad dem lave et digt/rim til hver af affaldstyperne om, hvordan vi kan undgå at skabe affald.