Forberedelse

Samarbejde med andre fag

 

På tværs af fag

Undervisningsforløbet Aloria og læren om affald og ressourcer har virkelig mange snitflader til andre fag.

Så det er oplagt at arbejde sammen med andre faglærere. Her er en liste med en masse forskellige forslag til samarbejde på tværs af faggrupper.

Håndværk og design

 • Reparation, stoppe, sy, lappe, brodere, mending
 • Designe, bygge et sorteringssystem

Madkundskab

 • Tag eleverne med i køkkenet i forbindelse med fx emneuge
 • Upcycl rester af mad til et måltid
 • Bruge alternative varer, fordi de er ved at løbe på datoen. Se hvilken forskel det gør for retten.
 • Kompost (også en NT-ting, der åbner op for microliv som det næste emne)

Billedkunst

 • Kunstværker
  Tal om downcycling (fx hvis man bruger limpistol og ikke kan skille de forskellige affaldstyper fra hinanden) – lav fx en udstilling på skolen
 • Piktogrammer til affaldstyper
 • Fremstil genbrugspapir med blomsterfrø i
 • Byg en model af planeten Aloria
 • Modellér Azra og Alex i ler

Historie

 • Affaldshåndtering gennem tiden i Kolding
 • Hygiejne gennem tiden i Danmark og verden

Musik

 • Lav en ”protestsang” om vigtigheden af at passe på vores jord og ressourcer

Matematik

 • Beregn mængden af affald pr dansker. Regn det ud for et år. Regn ud, hvad det koster (hvis de tal er nemt tilgængelige for eleverne) – altså prisen på, hvad det koster at håndtere et kilo affald af de forskellige typer
 • Beregn affaldsmængden på skolen ud fra klassens affald på en dag. Hvor meget affald genererer I på en uge, et år eller pr. klasse Udregn det på de forskellige affaldstyper.

Dansk

 • Skriv en artikel om, hvorfor det er vigtigt at passe på jordens ressourcer
 • Lav en video af sorteringsløsninger derhjemme
 • Skriv et digt om at affald er værdifulde ressourcer
 • Lav rim med ekspertordene fra forløbet

Engelsk

 • Undersøg hvordan andre lande håndterer affald

Idræt

 • Lav stafet med affaldssortering – fx sortering på tid