Forberedelse

Affalds-

hierarkiet

Hvad gør du med affaldet?

Eleverne skal lære, hvad affaldshierarkiet er, hvordan man affaldsforebygger og hvad der sker med de forskellige typer affald.

Kort fortalt kan man sige, at affaldshierarkiet er affaldsverdenens svar på kostpyramiden – bare omvendt. Vi vil nemlig helst have mest fra toppen og mindst fra bunden. Både i Kolding Kommune, Danmark og i resten af EU hjælper affaldshierarkiet med at prioritere, hvad man gør med affaldet.

Når du og eleverne kender til affaldshierarkiet, får I måske mere lyst til at sortere jeres ting og sager – og skille dem ad – så flere materialer kan flytte højere op i affaldshierarkiet. 

Jo mere du sorterer, jo mere kan blive brugt igen.

Forberedelse

Find plakaten med affaldshierarkiet i kassen, og brug den som skabelon i undervisningen.

Se filmen med Azra og Alex, der kort fortæller om affaldshierarkiet.

Tal med eleverne om hvert niveau i affaldshierarkiet.

Gruppearbejde

Eleverne arbejder i grupper på 3-4 personer, tegner affaldshierarkiet over på A2-karton og skriver ned, hvad de forskellige felter hedder.

 • Affaldsforebyggelse
 • Genbrug
 • Reparation
 • Genanvendelse
 • Energiudnyttelse (forbrænding)
 • Deponi

Her klistrer de billeder på, de selv har taget hjemme, rundt på skolen eller klippet ud af blade. Det kan også være tegninger af forskellige ting, som de sætter ind i hierarkiet, hvor de skal placeres.

Dialog om affalds-
hierarkiet

 • Tal med eleverne, om det er muligt at flytte nogle af tingene op i hierarkiet – og hvordan.
 • Spørg om de kender noget der kan repareres eller nogen som kan reparere noget.

Til dem med god tid

1. Få eleverne til at medbringe rengjort affald. Ude i skolegården tegner eleverne et stort affaldshierarki med kridt – og tingene placeres i det tegnede hierarki.

2. Tegn to affaldshierarkier i hver sin farve. Formålet er at synliggøre over for eleverne, hvordan affaldet er placeret i hierarkiet nu (hierarkiet i den ene farve) og hvilke muligheder vi har for at ændre det (hierarkiet i den anden farve).

Først tegner eleverne skolens eller hjemmets virkelighed med det affald som er i det første affaldshierarki.

Derefter tegner de et hierarki i en anden farve. Her skal de være kreative, innovative og undersøge, om de kan flytte nogle af tingene op i hierarkiet.

 

 • Som hjælp kan læreren medbringe:
  • Ødelagt tøj (det kan flyttes op til reparation)
  • En madrest (legetøjsmad) der kunne blive til madpakke
  • Emballage som kan genbruges som beholder