Forberedelse

Kom i gang

Ekspertord og frit valg af forberedelse

Det står dig helt frit for, hvordan du vil undervise dine elever om affald og ressourcer. For at gøre det så nemt som muligt, har vi gjort undervisningsforløbet Aloria klar til dig. Forløbet, der er lige til at gå i gang med her på siden, er udviklet og testet i samarbejde med lærere og elever på flere skoler i Kolding Kommune.

Det eneste krav er, at eleverne både lærer en række ekspertord at kende og afslutter forløbet med at spille det fysiske spil ”Jagten på glaskuglerne”. Undervejs i Aloria-forløbet lærer eleverne ekspertordene og emnerne at kende, så de forstår, hvad de betyder og går ud på. For at eleverne kan spille ”Jagten på glaskuglerne”, skal de have styr på disse ekspertord:

Hvis du allerede har undervist dine elever i de forskellige emner, og eleverne kender til ekspertordene her på siden, er du klar til at gå i gang med selve det fysiske spil i papkassen: ”Jagten på glaskuglerne”.

Se liste med ekspertord

Emballage

Det beskyttende materiale omkring ting, som f.eks. plastik om legetøj.

Affaldshierarkiet

Det handler om at bruge mindre, genbruge, og genanvende ting før vi smider dem væk.

Affaldsforebyggelse

At undgå at lave for meget affald ved at bruge færre ting eller bruge dem længere.

Reparation

At fixe noget, der er gået i stykker, så det kan bruges igen i stedet for at købe nyt.

Genanvendelse

At lave noget nyt af gamle ting, f.eks. papir kan blive til nyt papir.

Recycle

At lave nyt af genbrugt materiale, f.eks. smelte plastikflasker og lave dem om til nye flasker.

Upcycle

At lave noget nyt og anderledes ud af gammelt affald, f.eks. lave en vase af en gammel flaske.

Downcycle

At lave noget af lavere kvalitet ud af genbrugsmateriale, f.eks. lave papirbakker af gammelt papir.

Madspild

At smide mad ud, som man kunne have spist, f.eks. rester der bliver dårlige.

Sortere

At dele affaldet op i forskellige typer, som f.eks. papir, plastik og glas, så det kan genbruges eller genanvendes.

Deponi

Et sted hvor affald bliver gravet ned i jorden og ikke bliver genbrugt eller brugt til noget andet.

Energiudnyttelse

At bruge affald til at lave energi, f.eks. brænde affaldet og lave strøm eller varme.

Genbrug

At bruge ting igen og igen, f.eks. tage en pose med i supermarkedet i stedet for at købe en ny hver gang.

Ressourcer

Det er de råstoffer i naturen, vi bruger til at lave ting, som f.eks. træ, vand og olie.

De ti affaldstyper

Det er de forskellige slags affald, du sorterer derhjemme. Dem kalder man også for fraktioner.

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Metal
  • Glas
  • Plastik
  • Papir
  • Pap
  • Mad- og drikkekartoner
  • Tekstilaffald
  • Farligt affald

Piktogram

Det er et billede, der viser en bestemt type affald f.eks. glas eller metal.

Piktogrammet sidder på den skraldespand, hvor du skal aflevere dit affald.

Nedbrydningstid

Det er den tid, det tager for noget at blive opløst eller nedbrudt i naturen, f.eks. hvor længe det tager for en plastikpose at forsvinde.

Her finder du alt, du skal bruge til at forberede dig

For at komme bedst muligt i gang, anbefaler vi, at du læser og gennemgår de forskellige dele af undervisningsforløbet, så du har styr på:
• hvilke muligheder du har
• hvilke dele undervisningsforløbet består af
• hvornår du skal se de enkelte videoer, der ligger klar
• hvornår du og eleverne er klar til at spille det fysiske spil ”Jagten på glaskuglerne”

Hurtigt overblik 

Første undervisningsgang

Se introvideoen med Azra og Alex sammen med eleverne, og tag derefter udgangspunkt i, hvad der er kendt i elevernes verden.

Lav en visuel brainstorm over, hvad eleverne ved om affald og affaldssortering.

Formål: Få indsigt i elevernes udgangspunkt, så du kan lave et godt fundament for forløbet ”Affald og ressourcer”.

Affaldshierarkiet

Eleverne bliver introduceret til affaldshierarkiet og en efterfølgende aktivitet, hvor eleverne skal forholde sig til, hvad der hører til hvor i affaldshierarkiet.

Metode: Design og engineering.

Kompetencer: Undersøgelse, modellering og perspektivering.

Formål: Eleverne lærer, hvordan de kan være med til at affaldsforebygge, og hvordan affald behandles, alt efter hvilken type det er.

Sortering af affald

Besøg formidlingstjenesten Re:Lab hos Redux – Affald og Genbrug eller få besøg på skolen. I løbet af besøget får eleverne et historisk indblik i behandlingen af affald samt praktisk viden og eksempler på sortering af affald. Husk, når du booker, at sige, det er som en del af undervisningsforløbet Aloria. Metode: Oplæg, bevægelse og praktisk viden. Kompetencer: Modellering og perspektivering. Formål: Eleverne lærer, hvordan de sorterer affald. Book besøg  
Book dit besøg i god tid: Vil du være sikker på, at du kan få et oplæg på den ønskede dato, opfordrer vi dig til at booke i god tid.

Materialelære

Eleverne lærer om, hvor plastik, glas, metal og papir kommer fra. De arbejder med emnet ved at visualisere, hvilke ressourcer materialerne er lavet af.

Metode: Design og engineering.

Kompetencer: Undersøgelse, modellering og kommunikation.

Formål: Eleverne lærer, hvad ting i deres hverdag er lavet af og at der ikke er uendelige ressourcer i verden. 

Afslutning på forløbet – Spillet

Spil spillet ”Jagten på glaskuglerne”.

Metode: Gåder, samarbejde og bevægelse.

Kompetencer: Undersøgelse, perspektivering, kommunikation og modellering.

Formål: Opsamling og repetition af, hvad eleverne har lært om affald og ressourcer

Gennem hele forløbet lærer eleverne centrale fagord og begreber samt at gøre brug af dem i en kontekst. 

Videoer til hvert emne – samlet ét sted

For at fastholde et legende og magisk element i undervisningen, og for at lede op til selve det fysiske spil ”Jagten på glaskuglerne”, præsenterer figurerne Azra og Alex hver del af forløbet i en kort video.
Klik på overskriften for hver enkelt forløb for at se den tilhørende video.Du ser alt materiale fra undervisningen her i forberedelsen, så du behøver ikke starte undervisningen for at se videoerne. Det er de samme videoer, du ser her i forberedelsen, som eleverne ser, når du underviser.

Hvilke faglige kompetenceområder bliver styrket under forløbet?

Undersøgelse

Eleven kan sortere og klassificere

Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering

Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen

Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter

Modellering

Eleven kan konstruere enkle modeller

Eleven har viden om symbolsprog i modeller

Eleven kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer

Eleven kan fremstille enkle modeller over en husstands forsyning, med vand, el og varme samt spildevands- og affaldshåndtering

Perspektivering

Eleven kan sætte naturfaglig og teknologisk udvikling i historisk perspektiv

Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource

Eleven har viden om enkle produktionskæder

Eleven kan beskrive sammenhæng mellem behov for og udvikling af et produkt

Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres

Eleven har viden om levevilkår andre steder i verden

Kommunikation

Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt

Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber

Eleven har viden om fagord og begreber

Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur

Book besøg hos Redux – Affald og Genbrug

Læs mere og book tid på www.kolding.dk/relab.

Husk, når du booker, at sige, det er som en del af undervisningsforløbet Aloria.

Book dit besøg i god tid: Vil du være sikker på, at du kan få et oplæg på den ønskede dato, opfordrer vi dig til at booke i god tid.