Minispil

Begynd med spørgsmål 1. Når der er svaret på spørgsmålet, skal I klikke på det. Så kommer svaret frem. Næste gang tager I spørgsmål 2 og så videre.

Spørgsmål 1: Hvilket råstof er plastik lavet af?

Olie.

Spørgsmål 2: Hvilken form har affaldshierarkiet?

En omvendt pyramide (trekant).

Spørgsmål 3: Hvad er forskellen på genbrug og genanvendelse?

Genbrug er, når man bruger en genstand igen. Genanvendelse er, når man laver genstanden om til materiale, som man kan lave nye genstande af.

Spørgsmål 4: Hvad er det øverste punkt i affaldshierarkiet?

Affaldsforebyggelse.

Spørgsmål 5: Hvilket råstof er glas lavet af?

Sand.

Spørgsmål 6: Hvad er energiudnyttelse?

Energiudnyttelse er at brænde affald og udnytte varmen til energi (forbrænding).

Spørgsmål 7: Hvilken af disse ting skal i restaffald? Æbleskrog, tøj, plastikkop, vatpind

Vatpind.

Spørgsmål 8: Hvilket råstof kommer metal af?

Sten.

Spørgsmål 9: Hvilken af disse er IKKE en fraktion, vi sorterer på genbrugspladsen? Flamingo, tøj, vand, metal

Vand.

Spørgsmål 10: Hvilket råstof laver man papir af?

Træ.

Spørgsmål 11: Hvad er deponi?

Når man graver affald ned i et stort hul, fordi det hverken kan genbruges, genanvendes eller energiudnyttes (brændes).

Spørgsmål 12: Hvilken af disse ting skal i restaffald? Muggent brød, cigaretskod, krøllet papir, papkasse

Cigaretskod.

Spørgsmål 13: Hvilken er disse er IKKE en fraktion, vi sorterer på genbrugspladsen? Brætspil, haveaffald, pap, restaffald

Brætspil.

Spørgsmål 14: Hvad er det næstøverste punkt i affaldshierarkiet?

Genbrug